System Produkcji Pieniędzy

Polityka Prywatności

„Strategie Rozwoju s.c.” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta „Strategie Rozwoju s.c.” i użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do „Strategie Rozwoju s.c.” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.produkcjapieniedzy.pl/polityka-prywatnosci/

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: „Strategie Rozwoju s.c.”  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i czasopism.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez „Strategie Rozwoju s.c.”.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do „Strategie Rozwoju s.c.”  można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku rejestracji w Programie Partnerskim mogą być wymagane dodatkowe dane potrzebne do zapłaty wynagrodzenia i wystawienia rachunku do umowy o dzieło.

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do „Strategie Rozwoju s.c.” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala „Strategie Rozwoju s.c.” zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

„Strategie Rozwoju s.c.” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „Strategie Rozwoju s.c.”  rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów „Strategie Rozwoju s.c.”. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „Strategie Rozwoju s.c.”.